• White YouTube Icon
  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
Mi padre

Las manos trabajadoras de mi padre que me enseñaron mis primeros acordes.